Prečo je dôležité vyjadriť svoje pocity

Prečo je dôležité vyjadriť svoje pocity

Máme tu prvú adventnú nedeľu. Minulý rok som takto písala o prvej adventnej samote, ale dnes to bude trošku o inom.   Posledné dni som upadla do akéhosi tranzu, z ktorého sa neviem vyhrabať inou formou ako slzami. Rozplače ma vianočná reklama. Rozplače ma, keď ma...